Tűzvédelmi oktatás online formában

A tűzvédelmi oktatás keretein belül a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat kell ismertetni, mely elméleti részből áll, azonban, ha külön rendelet előírja, akkor gyakorlati részből is áll. A tűzvédelmi oktatást komolyan kell venni, ugyanis ennek hiányában komoly bírság kiszabására kerülhet sor.

Tűzvédelmi oktatás kapcsán a tűz elleni védekezésről szóló 22. paragrafus szerint a munkáltatónak kötelessége gondoskodni a munkavállalói és azon családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, akik a munkavégzésben részt vesznek. A munkavállalóknak a munkakörükkel és tevékenységükkel kapcsolatos ismeretekkel kell bővíteniük tudásukat, valamint meg kell ismerniük feladataikat abban az esetben, ha tűzeset törne ki. Ha a munkavállaló nem rendelkezik a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, tehát nem részesült tűzvédelmi vizsgában, valamint, ha külön jogszabályban előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, akkor nem végezheti az adott tevékenységet. A tűzvédelmi oktatást komolyan kell venni, ugyanis ha a munkavállaló belépése óta több, mint tizenöt nap eltelt, akkor tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

A tűzvédelmi oktatás keretein belül olyan dolgokról esik szó, mint az általános tűzvédelmi szabályok, a tűzjelzés módja, a menekülési, mentési lehetőségek vagy a tűzoltó készülék helyes használata. Tűzvédelmi oktatásra akkor van szükség, ha új munkavállaló érkezik a cégbe. Az érintettekkel évente egy alkalommal gyakoroltatni kell a tűzriadó tervet. A tűzvédelmi oktatás azonban történhet online formában, méghozzá minőségi tananyaggal. Ha szeretne bővebb információkat megtudni a tűzvédelmi oktatás kapcsán, akkor azt javasoljuk, hogy látogasson el a hiperiontech.hu weboldalra és tájékozódjon!